هاست وردپرس

هاست وردپرس 500 مگابایت

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست وردپرس 1 گیگابایت

فضای میزبانی 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست وردپرس 5 گیگابایت

فضای میزبانی 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 35 گیگابایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه