سامانه پیامک

سامانه پیامک اختصاصی

مناسب برای ارسال تکی+گروهی+فایل اکسل+تبلیغات+ارسال بلک لیست
ارسال پیامک تبلیغاتی از نقشه، اصناف و سن و جنسیت
شماره اختصاصی و امکان ارسال و دریافت همزمان
حفظ ارتباط همیشگی و پیوسته با مشتریان
انجام اطلاع رسانی در هر کجا و در هر زمان