هاست هلند

هاست هلند 500 مگ

فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست حرفه ای هلند 1 گیگ

فضای میزبانی 1 گیگ
ترافیک ماهانه 15 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه

هاست حرفه ای هلند 1.5 گیگ

فضای میزبانی 1.5 گیگ
ترافیک ماهانه 20 گیگا بایت
تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه