پشتیبانی

پشتیبانی نفر ساعت/5 ساعت ماهانه

آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
جلوگیری از نفوذ هکرها و فایل های آلوده
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت
5 ساعت فعالیت تخصصی بر روی وب سایت

پشتیبانی نفر ساعت/10 ساعت ماهانه

آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
جلوگیری از نفوذ هکرها و فایل های آلوده
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت
10 ساعت فعالیت تخصصی بر روی وب سایت

پشتیبانی نفر ساعت/15 ساعت ماهانه

سئو مقدماتی
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
جلوگیری از نفوذ هکرها و فایل های آلوده
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت
15 ساعت فعالیت تخصصی بر روی وب سایت

پشتیبانی نفر ساعت/20 ساعت ماهانه

سئو مقدماتی
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
جلوگیری از نفوذ هکرها و فایل های آلوده
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت
20 ساعت فعالیت تخصصی بر روی وب سایت

پشتیبانی نفر ساعت/30 ساعت ماهانه

سئو حرفه ای
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
جلوگیری از نفوذ هکرها و فایل های آلوده
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت
30 ساعت فعالیت تخصصی بر روی وب سایت

پشتیبانی اینستاگرام 10 پست و استوری

تنظیم گرافیک قالب طبق نظر مشتری
افزایش فالوور واقعی
پست گذاری 10 عدد در ماه
استوری 10 عدد در ماه
همراه با استوری مناسبتی

پشتیبانی اینستاگرام 20 پست و استوری

تنظیم گرافیک قالب طبق نظر مشتری
افزایش فالوور واقعی
پست گذاری 20 عدد در ماه
استوری 20 عدد در ماه
همراه با استوری مناسبتی

پشتیبانی سالیانه

آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
جلوگیری از نفوذ هکرها و فایل های آلوده
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت
پاسخگویی به تیکت ها و سوالات احتمالی شما 7/24