سئو

سئو رقابتی بسته B

سئو به ازای 3 کلمه کلیدی دو سیلابی
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت

سئو رقابتی بسته A

سئو به ازای 5 کلمه کلیدی دو الی سه سیلابی
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت

سئو رقابتی بسته میان مدت

سئو به ازای 8 کلمه کلیدی دو الی سه سیلابی
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت

سئو رقابتی بسته C

سئو به ازای 10 کلمه کلیدی دو الی سه سیلابی
آپلود فایل در سایت
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت

سئو سالیانه 5 کلمه کلیدی

سئو به ازای 5 کلمه کلیدی دو الی سه سیلابی
مدت زمان اجرا از دو هفته الی 6 ماه
آپدیت قالب و افزونه ها
حفظ و نگهداری اطلاعات سایت
مشاوره و آموزش تلفنی 1 ساعت در ماه
ارسال گزارش ماهانه
بروزرسانی قسمت های مختلف محتوای سایت